Tủ sách giáo viên

Đọc trong số này

Video clip

Trạng nguyên : Nguyễn Hiền

Xem lịch

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Trao đổi bằng tin nhắn

  Download phần mềm

  Gốc > Bản tin mới trong tuần > Những bài viết mới > Phòng GD&ĐT >

  Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 và xét tuyển lớp 6 năm học 2009 - 2010

  1212123 
  Số : 236/PGDĐT-GDTrH     Cam Ranh , ngày 11 tháng 05 năm 2009
  V/v xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh                           

     lớp 1 và lớp 6 năm học 2009-2010.

   

  Kính gửi :    - Hiệu trưởng các trường Tiểu học , Trung học cơ sở ;

  - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thị xã Cam Ranh .

  Thực hiện Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập trung học cơ sở ;

  Căn cứ vào quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ;

  Căn cứ vào quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

  Thực hiện công văn số 440/SGDĐT-KT&KĐ ngày 20/4/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009 và tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2009 - 2010 ;

              Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2009-2010 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Cam Ranh .

  Nay Phòng GD&ĐT hướng dẫn các các trường việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2008-2009 và tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2009-2010 như sau :

  A. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

  Việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009 thực hiện đúng theo quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT.

  Đối với hệ bổ túc THCS, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS đề nghị các đơn vị thực hiện như quy định trong công văn số 8233/UBND-VX ngày 14/12/2007 về việc xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 2222/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 26/12/2007 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS hệ bổ túc.

  1. Nhiệm vụ các trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú :

  1.1. Thông báo rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của đơn vị mình về chủ trương xét công nhận tốt nghiệp THCS và những vấn đề cơ bản, chính yếu của quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

  1.2. Phổ biến điều kiện, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp và các chính sách ưu tiên, khuyến khích đến học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp. Quy định cụ thể thời gian nộp hồ sơ dự xét công nhận cùng những giấy tờ liên quan.

  1.3. Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường thông báo cho học sinh chưa tốt nghiệp những năm trước thuộc một trong các đối tượng nêu tại khoản b, tiểu mục 2, điều 7 của quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS đến trường để tham gia kiểm tra văn hóa theo đúng quy định , đồng thời hoàn thiện các thủ tục tham gia xét tốt nghiệp cho học sinh đủ điều kiện đăng ký dự xét tốt nghiệp trước ngày 15.5.2009.

  1.4. Thành lập tổ nhận hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, có quy định chặt chẽ về khâu nhận hồ sơ, tránh trường hợp nhận hồ sơ thiếu sót hoặc làm thất lạc hồ sơ học sinh.

  a) Khi nhận hồ sơ cần kiểm tra kỹ, đối chiếu giữa giấy khai sinh và học bạ để xem họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh có chính xác không. Khi phát hiện sai sót, tổ nhận hồ sơ lập biên bản tổng hợp để xử lý đồng thời thông báo đến từng học sinh các trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thiếu hồ sơ, định thời hạn cuối cùng để bổ túc, hoàn thiện. Chú ý những hiện tượng nâng điểm, cấy điểm, sửa sổ điểm, học bạ để thay đổi xếp loại học lực... Biên bản kiểm tra của trường do hiệu trưởng lưu để kiểm tra việc điều chỉnh, bổ sung. Tuyệt đối không được nhận khai sinh bản chính.

  b) Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích... của học sinh cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách. Cán bộ, giáo viên nhận hồ sơ để thất lạc ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh cần được xử lý cụ thể.

  1.5. Chuẩn bị hồ sơ và danh sách học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp để bàn giao cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

  1.6. Chuẩn bị điều kiện làm việc cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

  1.7. Dự kiến nhân sự hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 12.5.2009. Thành phần hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS thực hiện theo Chương III, Điều 9, mục 3.a quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1.8. Công bố danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS sau khi có quyết định công nhận của trưởng phòng GD&ĐT; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (mẫu theo chương trình quản lý thi); tổ chức phát bằng tốt nghiệp.

  1.9. Lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

  2. Nhiệm vụ của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS :

  a) Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

  b) Căn cứ tiêu chuẩn xét công nhận tốt nghiệp để xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh thuộc phạm vi trách nhiệm của hội đồng.

  Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành công việc chậm nhất vào ngày 25.5.2009.

  c) Lập danh sách học sinh có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo mẫu thống nhất (mẫu số 1) trong công văn này, gửi về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 27.5.2009.

  Các đơn vị cần đọc kỹ hướng dẫn để lập danh sách. Danh sách được lập theo lớp, sử dụng EXCEL để thực hiện, mỗi lớp là một sheet và có một sheet tổng hợp cho toàn đơn vị (nếu đơn vị có nhiều hơn một lớp).

  3. Phòng GD&ĐT có trách nhiệm :

  3.1. Hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 ; tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị.

  3.2. Trình UBND thị xã ra quyết định thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS cho các cơ sở giáo dục.

  3.3. Tham mưu UBND thị xã ra quyết định ủy quyền cho trưởng phòng GD&ĐT thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo việc xét công nhận tốt nghiệp THCS tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã .

  3.4. Thành lập tổ kiểm tra tại Phòng để kiểm tra hồ sơ và danh sách học sinh có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp gửi lên trước khi ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS.

  Trưởng phòng GD&ĐT trực tiếp chịu trách nhiệm về việc ký ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh theo danh sách đề nghị của các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. Thời gian ra quyết định chậm nhất vào ngày 02.6.2009.

  3.5. Gửi quyết định công nhận tốt nghiệp THCS và danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp về các cơ sở giáo dục chậm nhất ngày 05.6.2009.

  3.6. Báo cáo công tác xét tốt nghiệp THCS và danh sách người học được công nhận tốt nghiệp (mẫu số 2) và thống kê số lượng học sinh tốt nghiệp (mẫu số 3) cho Sở chậm nhất vào ngày 15.6.2009.

  Rút kinh nghiệm vấn đề lập danh sách học sinh tốt nghiệp để in bằng năm 2006 có nhiều sai sót, Phòng yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ công văn và có kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy trình . Tất cả các biểu mẫu phục vụ cho việc lập danh sách, biểu mẫu thống kê đều gửi kèm theo công văn này và trên mạng qua hộp thư điện tử ( email ) .

  3.7. Báo cáo công tác xét tốt nghiệp THCS cho UBND  thị xã chậm nhất vào ngày 12.6.2009.

  3.8. Cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh  đã được công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào tháng 12 mỗi năm.

  3.9. Yêu cầu các đơn vị có học sinh tốt nghiệp THCS làm bản tự khai và nộp về phòng GD&ĐT theo đúng thứ tự trong danh sách tốt nghiệp (mẫu số 1) của đơn vị để phục vụ dán ảnh bằng tốt nghiệp. Mẫu bản tự khai ( đính kèm công văn này ) các đơn vị photo và phát cho học sinh tự khai .

  Thời gian nộp : chậm nhất ngày 29.5.2009 ( kèm theo 01 ảnh 3x4 )

  3.10. Lưu trữ danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   

  B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2009-2010

  Toàn bộ học sinh học xong chương trình tiểu học năm học 2008-2009 sẽ được Phòng GD&ĐT thị xã phân tuyến tuyển sinh phù hợp để xét tuyển vào học lớp 6.

  Căn cứ vào kết quả học tập cấp tiểu học và nhu cầu học tập của các đối tượng phổ cập trong độ tuổi phổ thông, phòng GD&ĐT lên kế hoạch phân bố chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường trung học cơ sở , đồng thời công bố tuyến xét tuyển vào lớp 6 trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cha, mẹ học sinh và học sinh biết để nộp đơn xét tuyển.

              I. Đối tượng , điều kiện , hồ sơ dự tuyển

              1. Đối tượng , điều kiện dự tuyển

              Phải có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau :

              1.1. Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học .

              1.2. Tuổi dự tuyển từ 11 đến 13 tuổi ( tính từ năm sinh đến năm dự tuyển ).

              1.3. Các trường hợp sau đây được dự tuyển ở tuổi cao hơn tuổi quy định :

              a) Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ , người học từ nước ngoài về nước ;

              b) Được cao hơn 2 tuổi với học sinh dân tộc thiểu số , học sinh ở các vùng kinh tế - xã hội khó khăn , học sinh bị khuyết tật , tàn tật , kém phát triển về thể lực và trí tuệ , học sinh mồ côi không nơi nương tựa , học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước ;

              Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó .

              1.4. Học sinh được các cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi , học vượt lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép .

              1.5. Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn cả gia đình tại địa phương hoặc học liên tục 05 năm ( từ lớp 1 đến lớp 5 ) tại các trường tiểu học có trường THCS được phân tuyến tuyển sinh .

              1.6. Việc xét tuyển học sinh lớp 5 dân tộc thiểu số vào trường phổ thông DTNT Cam Ranh sẽ có văn bản hướng dẫn sau ( dự kiến xét tuyển 183 học sinh / 5 lớp kể cả học sinh lớp nội trú ) .

              1.7. Học sinh tại các phường : Cam Lộc , Ba Ngòi , Cam Linh , Cam Lợi , Cam Thuận và Cam Phú thực hiện theo địa bàn tuyển sinh cụ thể như sau :

              1.7.a ) Đối với trường THCS Lê Hồng Phong ( phường Cam Lộc )

              + Chỉ tiêu tuyển sinh : 360 học sinh / 10 lớp ( kể cả học sinh lưu ban )

              + Địa bàn tuyển sinh : Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các phường sau : phường Cam Lộc ; phường Ba Ngòi  hoặc học sinh học liên tục 05 năm cấp tiểu học tại các trường tiểu học Cam Lộc 1, Cam Lộc 2 , Ba Ngòi và phải có tạm trú dài hạn cả gia đình tại địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh từ 02 năm trở lên .

              1.7.b ) Đối với trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ ( phường Cam Linh )

              + Chỉ tiêu tuyển sinh : 342 học sinh / 09 lớp ( kể cả học sinh lưu ban )

             + Địa bàn tuyển sinh : Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các phường sau : phường Cam Linh ; phường Cam Lợi  ; phường Cam Thuận : tổ dân phố Thuận Hòa ( có giới hạn từ đường Quang Trung đến hẻm Phúc Hòa ) và một phần học sinh thuộc tổ dân phố Thuận Hải ( có giới hạn từ đường Phan Bội Châu đến đường hẻm vào xóm Vũng La ) hoặc học sinh học liên tục 05 năm cấp tiểu học tại các trường tiểu học có trường THCS được phân tuyến tuyển sinh và phải có tạm trú dài hạn cả gia đình tại địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh nêu trên từ 02 năm trở lên .

              1.7.c ) Đối với trường THCS Trần Phú ( phường Cam Phú )

              + Chỉ tiêu tuyển sinh : 193 học sinh / 06 lớp ( kể cả học sinh lưu ban )

             + Địa bàn tuyển sinh : Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các phường sau : phường Cam Phú ; phường Cam Thuận ( trừ các đối tượng tuyển sinh đã nêu ở mục 1.7.b ) hoặc học sinh học liên tục 05 năm cấp tiểu học tại các trường tiểu học có trường THCS được phân tuyến tuyển sinh và phải có tạm trú dài hạn cả gia đình tại địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh nêu trên từ 02 năm trở lên .

              Đề nghị UBND phường Cam Thuận có trách nhiệm lập danh sách và ký xác nhận số học sinh dự tuyển thuộc tổ dân phố Thuận Hòa ( có giới hạn từ đường Quang Trung đến hẻm Phúc Hòa ) và tổ dân phố Thuận Hải ( có giới hạn từ đường Phan Bội Châu đến đường hẻm vào xóm Vũng La ) vào học tại trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ .

             

  2. Hồ sơ dự tuyển

  a) Đơn xin dự tuyển lớp 6 trung học cơ sở ( mẫu do trường Tiểu học photo cấp phát )

              a) Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học .

              b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .

              c) Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có ) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện ( hoặc tương đương ) trở lên cấp .

              d) Bản photocopy hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn cả gia đình .

              3. Nguyên tắc xét tuyển : theo thứ tự sau :

              a) Học sinh có hộ khẩu thường trú đúng tuyến tuyển sinh .

              b) Học sinh có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 2 năm trở lên ( xếp theo thứ tự học 5 năm , 4 năm , 3 năm , 2 năm và 1 năm )

              c) Trong mục a và b : diện ưu tiên xếp trước .

             

  II. Tổ chức hội đồng tuyển sinh

              1. Thành phần hội đồng tuyển sinh gồm :

              a) Chủ tịch                  : Hiệu trưởng .

              b) Phó chủ tịch          : Các Phó hiệu trưởng

              c) Thư ký                    : Thư ký hội đồng giáo dục nhà trường .

              d) Các ủy viên            : Các tổ trưởng , trưởng ban thanh tra nhân dân .

              Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường , hội đồng xét tuyển quyết định số lượng học sinh xét tuyển vào trường .

              Các trường dự kiến nhân sự gửi về Phòng GD & ĐT chậm nhất trước ngày 15/06/2009 .

              2. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh

              a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển .

              b) Xét tuyển , lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển . Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên , chữ ký của các thành viên hội đồng ( theo mẫu quy định ), danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên , chữ ký của chủ tịch hội đồng ( theo mẫu 1)

              c) Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD & ĐT .

              d) Mẫu danh sách học sinh trúng tuyển được in thống nhất trên khổ giấy A4 , in theo chiều ngang như sau ( Bảng mã : Unicode ; Font : Times New Roman ; Size : 12 )

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 - NĂM HỌC 2009-2010

  TRƯỜNG THCS ………………………                   Mẫu 1

   

  Số ttự

  Họ và tên

  học sinh

  Ngày , tháng năm sinh

  Nơi sinh ( chỉ ghi Huyện hay Quận và Tp hay Tỉnh )

  HS

  trường Tiểu học

  Diện ưu tiên

  Ghi

  Chú (*)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Nguyễn Văn

  A

  15/05/1998

  Cam Ranh , Khánh Hòa

  Cam Lộc 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Ghi những trường hợp đặc biệt .

     …………………., ngày ….. tháng 7 năm 2009

              Thư ký hội đồng                                                    Chủ tịch hội đồng xét tuyển

          ( Họ tên và chữ ký )                                                ( Họ tên , chữ ký và đóng dấu )      

   

  III. Nhiệm vụ của trường tiểu học :

              1. Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ , thu nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh trường mình , không thu lệ phí tuyển sinh ; riêng đơn xin dự tuyển thì GVCN lớp ghi cho học sinh .

              2. Khi nhận hồ sơ cần kiểm tra kỹ , phát hiện và thông báo bằng văn bản đến từng học sinh các trường hợp hồ sơ không hợp lệ , thiếu hồ sơ , định thời hạn cuối cùng để bổ túc hoàn thiện .

              3. Đối chiếu bản photocopy hộ khẩu với hộ khẩu bản chính ; người có trách nhiệm nhận và đối chiếu hộ khẩu phải ghi vào bản photocopy hộ khẩu ở phía trên trang đầu bản sao như sau :

  Ví dụ :   Nguyễn Văn A , Lộc An , Cam Lộc ( ghi địa chỉ thực tế hiện nay ) ; người kiểm tra ghi rõ họ và tên và chữ ký . Sau khi đối chiếu xong phải trả ngay hộ khẩu bản chính cho học sinh .

  4. Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên của học sinh cần quy định chặt chẽ , có ký nhận trong sổ sách . Phòng yêu cầu các trường phổ biến rộng rãi đến tận học sinh , cha mẹ học sinh về hồ sơ ưu tiên cần thiết do các cấp có thẩm quyền xác nhận và thời hạn cuối cùng là trước ngày họp hội đồng xét tuyển . Tất cả các hồ sơ ưu tiên nộp sau thời gian quy định đều không có giá trị .

  5. Lập danh sách học sinh theo nguyên tắc xét tuyển được in thống nhất trên khổ giấy A4 và in theo chiều ngang theo mẫu 2 ( các trường tiểu học thực hiện không đúng quy định thì trường THCS sẽ hồi trả lại ) ; nếu các trường tiểu học có học sinh lớp 5 thuộc nhiều tuyến tuyển sinh vào các trường THCS thì lập từng danh sách riêng theo đúng nguyên tắc xét tuyển theo đúng tuyển tuyển sinh ( theo mẫu 2 ) ; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ , đĩa CD có chứa dữ liệu của mẫu 2 đến các trường THCS thuộc tuyến tuyển sinh trước ngày 03/07/2009 và thông báo cho học sinh , cha mẹ học sinh hồ sơ dự tuyển đã được chuyển đến các trường THCS thuộc tuyến tuyển sinh .

  DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………………

  DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 /2008-2009 TRƯỜNG THCS ………………………..

                                                                                                  Mẫu 2

   

  Số ttự

  Họ và tên

  học sinh

  Ngày , tháng năm sinh

  Nơi sinh ( chỉ ghi Huyện hay Quận và Tp hay Tỉnh )

  HKTT hoặc tạm trú , …

  Diện ưu tiên

  Ghi

  Chú (*)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Nguyễn Văn

  A

  15/05/1998

  Cam Ranh , Khánh Hòa

   

   

   

   

  (*) Ghi những trường hợp đặc biệt .

     …………………., ngày ….. tháng 6 năm 2008

              Người lập bảng                                                                HIỆU TRƯỞNG

          ( Họ tên và chữ ký )                                                ( Họ tên , chữ ký và đóng dấu )      

   

  IV. Nhiệm vụ của trường trung học cơ sở :

              1. Công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 / 2009-2010 cho các trường tiểu học theo tuyến tuyển sinh để học sinh biết .

              2. Cử thành viên của hội đồng xét tuyển trực để nhận hồ sơ, danh sách học sinh dự tuyển của các trường tiểu học nộp.

              3. Hội đồng tuyển sinh các trường làm việc từ ngày 07/07/2009 đến hết ngày 09/07/2009 .

              4. Báo cáo kết quả kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục & Đào tạo chậm nhất vào ngày 10/07/2009 . Hội đồng xét tuyển của thị xã sẽ tổ chức xét tuyển vào ngày 14 và 15/07/2009 theo lịch cụ thể như sau :

              a) Sáng 14/07/2009 vào lúc 7 giờ 30 phút , Hội đồng xét tuyển thị xã họp xét tuyển sinh lớp 6 các trường : THCS Phan Chu Trinh , THCS Nguyễn Văn Trỗi , THCS Nguyễn Thị Minh Khai , THCS Chu Văn An , THCS Nguyễn Du , THCS Nguyễn Khuyến và THCS Nguyễn Trung Trực .

              b) Sáng 15/07/2009 vào lúc 7 giờ 30 phút , Hội đồng xét tuyển thị xã họp xét tuyển sinh lớp 6 các trường : THCS Lê Hồng Phong  , THCS Nguyễn Trọng Kỷ và THCS Trần Phú .

              c) Chiều 15/07/2009 vào lúc 14 giờ 00 phút , Hội đồng xét tuyển thị xã họp xét tuyển sinh lớp 6 trường Phổ thông Dân Tộc Nội trú Cam Ranh .

   

  C. TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2009-2010

              Toàn bộ trẻ đủ 6 tuổi ( tính từ năm sinh 2003 đến năm dự tuyển ) sẽ được các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã tuyển vào học lớp 1 ( theo kế hoạch tuyển sinh đính kèm )

             

  I. Đối tượng , điều kiện , hồ sơ dự tuyển

              1. Đối tượng , điều kiện dự tuyển

  Phải có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau :

  1.1. Là trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương thuộc tuyến tuyển sinh .

  1.2. Tuổi dự tuyển đủ 6 tuổi ( tính từ năm 2003 đến năm dự tuyển )

  1.3. Riêng đối với 02 trường Tiểu học Cam Lộc 1 và Cam Lộc 2 thực hiện tuyển sinh như sau : Chỉ tiêu tuyển sinh (kể cả HS lưu ban)  : Tiểu học Cam Lộc 2 : 90 hs và Tiểu học Cam Lộc 1 : 175 hs .

  a) Trẻ có hộ khẩu thường trú tại Phường Cam Lộc .

  b) Trẻ có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 02 năm trở lên tại Phường Cam Lộc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo …thuộc địa bàn Phường Cam Lộc .

  c) Trẻ có hộ khẩu thường trú , tạm trú dài hạn thuộc các phường Ba Ngòi , Cam Lợi   được dự xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau : con gia đình thuộc diện chính sách , con gia đình có bố mẹ là cán bộ công chức ( có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác ) và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo … thuộc địa bàn Phường Cam Lộc ( các đối tượng thuộc điểm c này được xét tuyển vào học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 và Cam Lộc 2 nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh ) .

  2. Hồ sơ dự tuyển

  a) Đơn xin nhập học .

  b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ .

  c) Bản photocopy hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn cả gia đình .

  d) Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có ) do cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện ( hoặc tương đương ) trở lên cấp ; các loại giấy xác nhận cho các đối tượng thuộc điểm c , mục 1.3 .

  e) Giấy khen “ Bé khỏe - Bé Ngoan” ( nếu thấy cần thiết cho việc xét tuyển )

  3. Nguyên tắc xét tuyển ( theo thứ tự sau )

  a) Trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa phương .

  b) Trẻ có tạm trú dài hạn tại địa phương .

  c) Đối với 02 trường Tiểu học Cam Lộc 1 và Cam Lộc 2 :

  c.1.Trẻ có hộ khẩu thường trú tại Phường Cam Lộc .

  c.2.Trẻ có tạm trú dài hạn cả gia đình từ 02 năm trở lên tại Phường Cam Lộc và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo … thuộc địa bàn Phường Cam Lộc .

  c.3. Trẻ có hộ khẩu thường trú , tạm trú dài hạn thuộc các phường Ba Ngòi , Cam Lợi  được dự xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau : con gia đình thuộc diện chính sách , con gia đình có bố mẹ là cán bộ công chức ( có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác ) và học từ 1 đến 3 năm liên tục tại các trường Mầm non , Mẫu giáo … thuộc địa bàn Phường Cam Lộc ( các đối tượng thuộc mục c này được xét tuyển vào học tại trường Tiểu học Cam Lộc 1 và Cam Lộc 2 nếu trường còn chỉ tiêu tuyển sinh ) .

  c.4. Trong các mục c.1 , c.2 và c.3 diện ưu tiên xếp trước .

             

  II. Tổ chức hội đồng tuyển sinh

              1. Thành phần hội đồng tuyển sinh gồm :

              a) Chủ tịch                  : Hiệu trưởng .

              b) Phó chủ tịch          : Các Phó hiệu trưởng

              c) Thư ký                    : Thư ký hội đồng giáo dục nhà trường .

              d) Các ủy viên            : Các tổ khối trưởng , trưởng ban thanh tra nhân dân .

              Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường , hội đồng xét tuyển quyết định số lượng học sinh xét tuyển vào trường .

              Phòng Giáo dục & Đào tạo ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh  .

              2. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh

              a) Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển .

              b) Xét tuyển , lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển . Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên , chữ ký của các thành viên hội đồng , danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên , chữ ký của chủ tịch hội đồng ( theo mẫu đính kèm )

              c) Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD & ĐT .

              d) Mẫu danh sách học sinh trúng tuyển được in thống nhất trên khổ giấy A4 , in theo chiều ngang như sau ( Bảng mã : Unicode ; Font : Times New Roman ; Size : 12 )

   

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1 - NĂM HỌC 2009-2010

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………………                      

   

  Số ttự

  Họ và tên

  học sinh

  Ngày , tháng năm sinh

  Nơi sinh ( chỉ ghi Huyện hay Quận và Tp hay Tỉnh )

  Chổ ở hiện nay

  ( ghi cụ thể )

  Diện ưu tiên

  Ghi

  Chú (*)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Nguyễn Văn

  A

  15/05/2003

  Cam Ranh , Khánh Hòa

  Lộc An,Cam Lộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Ghi những trường hợp đặc biệt .

     …………………., ngày ….. tháng 7 năm 2009

              Thư ký hội đồng                                                    Chủ tịch hội đồng xét tuyển

          ( Họ tên và chữ ký )                                                ( Họ tên , chữ ký và đóng dấu )      

   

  III. Nhiệm vụ của các trường tiểu học<


  Nhắn tin cho tác giả
  Văn Nhân @ 23:58 28/05/2009
  Số lượt xem: 3971
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến