Tủ sách giáo viên

Đọc trong số này

Video clip

Trạng nguyên : Nguyễn Hiền

Xem lịch

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Trao đổi bằng tin nhắn

  Download phần mềm

  Công văn 207 SGD&ĐT hướng dẫn thực hiện TT 59

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Văn Nhân
  Ngày gửi: 07h:42' 11-03-2013
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 207/SGDĐT-GDTH
  Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2013
  
  V/v triển khai thực hiện Thông tư 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  
  
  
  Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

  Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia như sau:
  I. Công tác triển khai thực hiện
  a) Các Phòng GD&ĐT triển khai nội dung Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT (được sao y bản chính kèm theo công văn này) đến các trường tiểu học để nghiên cứu thực hiện đúng các quy định của Thông tư.
  b) Việc lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:
  - Đối với các trường tiểu học chưa đạt mức chất lượng tối thiểu (MCLTT) phải xây dựng kế hoạch để trường đạt MCLTT.
  - Đối với các trường tiểu học đã đạt MCLTT, các trường phải có kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;
  - Đối với các trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, các trường phải có kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;
  Trong kế hoạch xây dựng đạt MCLTT, chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn quốc gia mức độ 2 cần nêu rõ nhiệm vụ của trường, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, của cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, dự kiến thời gian đạt của từng chuẩn. Sở sẽ kiểm tra bản kế hoạch này của các trường khi kiểm tra, thanh tra các trường tiểu học.
  - Trên cơ sở kế hoạch xây dựng đạt MCLTT, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 của các trường tiểu học, các Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch hỗ trợ và phát triển các trường tiểu học đạt MCLTT và đạt chuẩn quốc gia của huyện, thị xã, thành phố.
  c) Công tác tự đánh giá hàng năm:
  - Vào cuối năm học: các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học tiến hành đánh giá theo mức độ đạt được: MCLTT, chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn quốc gia mức độ 2. Các trường tiểu học đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt MCLTT, chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn quốc gia mức độ 2 theo các mẫu Biên bản tự kiểm tra, đánh giá đính kèm theo công văn này.
  - Sau khi có Biên bản tự kiểm tra, đánh giá các trường tiểu học đạt MCLTT và đạt chuẩn quốc gia, các Phòng GD&ĐT lập các Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá trường tiểu học thực hiện MCLTT và Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá trường tiểu học thực hiện chuẩn quốc gia mức độ 1 (mẫu kèm theo công văn này) gửi về Sở (Phòng GD Tiểu học) trước ngày 15/6 hàng năm. Đến hết thời hạn trên, nếu Phòng GD&ĐT nào chưa báo cáo thì xem như chưa thực hiện nhiệm vụ này và sẽ bị trừ điểm thi đua. Các Phòng GD&ĐT không phải nộp về Sở các Biên bản tự kiểm tra, đánh giá của các trường.
  d) Công tác kiểm tra, công nhận: Điều kiện và thời hạn công nhận; thẩm quyền công nhận; tiêu chuẩn và nội dung kiểm tra, đánh giá; trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra, công nhận; việc kiểm tra, công nhận lại được thực hiện theo qui định của Thông tư.

  II. Hồ sơ và biểu mẫu:
  1. Hồ sơ:
  a) Căn cứ qui định của Thông tư, hồ sơ lưu giữ tại trường được công nhận đạt mức chất lượng tối thiểu gồm:
  - Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá trường tiểu học theo mức chất lượng tối thiểu, có xác nhận của UBND cấp xã;
  - Tờ trình của UBND cấp xã gửi Phòng GD&ĐT đề nghị kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt MCLTT;
  - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của Phòng GD&ĐT;
  - Biên bản kiểm tra, đánh giá trường tiểu học theo mức chất lượng tối thiểu của Phòng GD&ĐT;
  - Quyết định công nhận trường tiểu học đạt MCLTT của UBND cấp huyện.
  b) Căn cứ qui định của Thông tư, hồ sơ lưu giữ tại trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia gồm:
  - Báo cáo tự kiểm tra
   
  Gửi ý kiến